Aktualności

15 marca 2018 20:33 | Aktualności

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:                                         

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Nasza szkoła oczywiście przystąpiła do programu, a udział w nim bierze 18 uczniów, z ogromną przewagą dziewcząt. Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu: w każdy czwartek od 13:10 - 14:10 i piątek od 13:25 - 14:25 i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Zawierają one metodyczne podstawy upowszechniania gimnastyki, lekkiej atletyki, jazdę rowerową, gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe.

SKS to systematyczne i ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

W całej Polsce liczą:

  • 530 tys. zajęć sportowych 
  • 70 sportów
  • 260 tys. uczestników
  • 14 tys. grup ćwiczebnych
  • 13 tys. nauczycieli

                                                                                              I TY PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

Przeczytano: 183 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: