Aktualności

30 października 2012 12:21 | Aktualności

PROGRAM "PROJEKTOR - wolontariar studencki" w naszej szkole

Szkoła przystępując do Programu, angażuje się w masowy ruch społeczny, skupiający ludzi aktywnych, kreatywnych, chcących rozwijać swoje zainteresowania, a jednocześnie pragnących działać dla dobra innych. Wolontariusze poprzez realizację działań i własny przykład inspirują  dzieci do rozwijania zainteresowań, pasji, aktywności i  zaradności życiowej.

Co jest celem Programu? 

Celem programu „PROJEKTOR - wolontariat studencki” jest inspirowanie dzieci i młodzieży z małych miast oraz wsi do twórczego rozwoju, poprzez udział w przygotowanych i prowadzonych przez studentów projektach edukacyjnych. Program kształtuje i promuje aktywne postawy społeczne, rozwija pasje i umożliwia realizację pomysłów. Szkoły uczestniczące w Programie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą.

Korzyści

  • Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez najnowocześniejsze  metody edukacyjne, uwzględniające aktywność, energię i pomysłowość  studentów;
  • zachęcenie dzieci do aktywnego, twórczego i niekonwencjonalnego spędzania czasu wolnego;
  • szkoła staje się atrakcyjnym centrum naukowo-kulturalnym;
  • szkoła stymuluje uczniów do dalszego rozwoju;
  • zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń zawodowych dla nauczycieli;
  • nawiązanie współpracy z uczelniami i samorządem.

Program "PROJEKTOR - wolontariat studencki" objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jakie są zasady Programu?

 W Programie mogą uczestniczyć  wszystkie szkoły z miejscowości liczących poniżej        20 000 mieszkańców. Szkoła powinna wybrać swojego przedstawiciela - Szkolnego Opiekuna Projektu i zarejestrować się w internetowej bazie projektów programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki".

Przeczytano: 375 razy. Wydrukuj|Do góry