Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

19 stycznia 2016 12:45 | Jubileusz 100-lecia SP w Sączowie - aktualności

Bieżące informacje

 

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Saczowie

objęła honorowym patronatem

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda

 

 sp_patronat.jpg

 


 

 

W załączniku przedstawiamy HARMONOGRAM OBCHODÓW 100 lecia SZKOŁY PODSTAWOWEJ w SĄCZOWIE.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim.

dyrektor i rada pedagogiczna

 

4 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się w szkole spotkanie członków Komiteru Honorowego sd. Obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły


 Informacja o obchodach Jubileuszu na stronie:

http://www.parafiasaczow.pl/aktualnosc,375.html

 16.04.2016

Z radością i satysfakcją informuję, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sączowie jako grupa nieformalna wystąpiła z wnioskiem dotację i uzyskała ją ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016. W skład grupy weszły panie: Agnieszka Błaszkowska, Karina Nowak i Magdalena Piątek, a wniosek przygotowała p. Małgorzata Bednarek. Dotacja w wysokosci 5000 zł pokryje w całosci wydatki związane z drukiem publikacji, którą przygotowujemy  w zwiazku
z Jubileuszem.

Publikacja ma ukazywać dzieje szkoły i ludzi z nią związanych - historię środowiska lokalnego  na tle historii Polski.

dyrektor M. Fijołek

 


 

10 maja 2016


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sączowie

 

ogłasza konkurs literacki pod hasłem „Moja szkoła” .

 

 

 

Konkurs jest organizowany  w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły.

 

 

 

Cele konkursu:

 

 1. przybliżenie historii i współczesności Szkoły poprzez jej literackie ujęcie
  w sposób ciekawy i oryginalny;

 2. zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności;

 3.  popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży;

 4.   rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

   

  Konkurs adresowany jest:

 

 1. do uczniów klas III – VI,

 2. do absolwentów – gimnazjalistów i uczniów szkół średnich,

 3. osób dorosłych.

   

  Forma wypowiedzi literackiej dowolna – opis, opowiadanie, kartka z pamiętnika, reportaż, wywiad, wspomnienie, wiersz. 

  Tematyka prac konkursowych powinna być związana z historią lub współczesnym życiem Szkoły Podstawowej w Sączowie.

  Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursu, wartość merytoryczna, oryginalna forma realizacji tematu, walory estetyczne i poprawność językowa. 

  Zasady uczestnictwa:

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora samodzielnie napisanego utworu.

  Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres i numer telefonu)

  Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

  Przyjmowane będą zarówno rękopisy jak i wydruki komputerowe.

  Termin składania prac:

  Prace należy składać do 15 czerwca  2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sączowie.

  Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora.

  Jury oceniać będzie prace w kategoriach – uczniowie klas III-IV, uczniowie klas V-VI, gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich, dorośli. 

  Jury przyznaje nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienie. Ogłoszenie wyników konkursu - do 24 czerwca 2016r.

  Wręczenie nagród nastąpi w październiku 2016 roku podczas głównej uroczystości związanej z obchodami 100-lecia.

 
 

 


Zdjęcia:

Załączniki:

HARMONOGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU [279.11 KB]

Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Sączowie [284.02 KB]