Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl