Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

16 grudnia 2014 21:56 | Komunikaty

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Nowe zasady sprawdzianu 2014/2015 za Centralną Komisją Egzaminacyjną: