Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

02 czerwca 2015 17:11 | Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

 

 

 

 

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie ogłasza

rekrutację uzupełniającą

na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Sączowie od 1 września 2015 r.

 

 Rekrutacja odbędzie się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej.

Wnioski o przyjęcie dzieci należy składać

w sekretariacie ZSP w Sączowie terminie 

5 – 10 czerwca 2015 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie podana do publicznej wiadomości 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500.

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 10 lipca 2015 r. do godz. 1500.

 

 

Dokumenty do pobrania poniżej lub w sekretariacie: 

  1. wniosek
  2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Załączniki:

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli w Gminie Bobrowniki >> CZYTAJ [156.11 KB]

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola >> POBIERZ [148.95 KB]

Oświadczenie o wielodzietności >> POBIERZ [110.63 KB]

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu >> POBIERZ [105.56 KB]