Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

22 lutego 2018 08:05 | Komunikaty

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Sączowie na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z zarządzeniem Nr OK.0050.25.2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/19 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i szkół podstawowych, zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola Publicznego w Sączowie i klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sączowie na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski można składać w sekretariacie ZSP w Sączowie w godz. 7.00 - 15.00 w terminie:

26 lutego – 23 marca 2018 r.

 Druki wniosków oraz załączników do pobrania w zakładce Komunikaty lub w sekretariacie szkolnym.

Załączniki:

Harmonogram czynności [435.92 KB]

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola [295.9 KB]

Załącznik nr1 - oświadczenie o wielodzietności [221.58 KB]

Załącznik nr2 - oświadczenie o samotnym wychowaniu [206.62 KB]

Załącznik nr3 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa [122.2 KB]