Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

04 marca 2014 21:14 | Komunikaty

Nabór dzieci do klasy I szkoły podstawowej


Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie  

ogłasza nabór dzieci  do klasy I Szkoły Podstawowej

w Sączowie na rok szkolny 2014/2015.

 

Zgłoszenia/wnioski można składać w sekretariacie 

ZSP w Sączowie w godz. 700- 1500 

w terminie  3 marca – 30 kwietnia 2014 r.

 

Od września 2014 roku:

 

Druk zgłoszenia/wniosku można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej ZSP w Sączowie.

 

Załączniki:

Wniosek [107.38 KB]