Komunikaty

02 czerwca 2015 17:11 | Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

 

 

 

 

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie ogłasza

rekrutację uzupełniającą

na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Sączowie od 1 września 2015 r.

 

 Rekrutacja odbędzie się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej.

Wnioski o przyjęcie dzieci należy składać

w sekretariacie ZSP w Sączowie terminie 

5 – 10 czerwca 2015 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie podana do publicznej wiadomości 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500.

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 10 lipca 2015 r. do godz. 1500.

 

 

Dokumenty do pobrania poniżej lub w sekretariacie: 

  1. wniosek
  2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Przeczytano: 734 razy. Wydrukuj|Do góry