Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

14 grudnia 2014 14:59 | Aktualności przedszkola

„Ja, Ty, w grupie My” - projekt arteterapeutyczny

W dniach od 1 – 5 grudnia grupa „Starszaki – OI” oraz „Średniaki – OII” wzięły udział w projekcie arteterapeutyczny „Ja, Ty, w grupie My” prowadzonym przez wychowawczynie – Elżbietę Koczy i Jadwigę Skubis. Celem projektu była stymulacja aktywności społecznej dziecka w grupie rówieśniczej. Projekt trwał 4 dni, każdy z nich dotyczył innej tematyki. Dzień pierwszy „Sztuka milczenia” - wyciszanie grupy, działania z wykorzystaniem wody, oliwy i piasku. Dzień drugi „Moje emocje” - prezentacja emocji, rozróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych, poszukiwanie rozwiązań do emocji negatywnych. Dzień trzeci „Co Cię denerwuje? Co Cię uspokaja?” - próba wyrażenia emocji środkami plastycznymi, zmiana punkty widzenia, zapoznanie się z techniką kolażu. Dzień ostatni, czwarty „Ja, Ty – My. Wspólna mandala” - identyfikacja siebie w grupie, unifikacja – scalanie różnych elementów w jedną całość, zintegrowanie grupy.

Zamierzonym efektem stało się nabycie umiejętności panowania nad własnymi emocjami oraz radzenie sobie z nimi w życiu codziennym.

Zdjęcia: