Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

19 grudnia 2014 20:24 | Aktualności przedszkola

„ Jestem owocem” warsztaty polisensoryczne dla najstarszych przedszkolaków.

Podsumowaniem zdobytych doświadczeń przyrodniczych dziecka związanych z charakterystycznymi cechami jesieni, było zorganizowanie warsztatów polisensorycznych „ Jestem owocem”. Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwszego dnia dzieci poznawały owoce za pomocą rożnych zmysłów: smaku, dotyku i węchu. Następnie brały udział w tematycznych zabawach integracyjnych z chustą według pedagogiki zabawy Klanza. Podjętymi działaniami arteterapeutycznymi w tym dniu była praca  wykonana techniką pasteli suchej, w której dzieci miały możliwość wyrażenia swoich wrażeń i odczuć w formie plastycznej. Drugiego dnia dzieci poznawały nasiona, zboża i inny materiał przyrodniczy z wykorzystaniem rożnych zmysłów. Formą działań arteterapeutycznych w tym dniu była praca wykonana techniką mandali przestrzennej konstruowanej na zapachowej masie solnej z różnorodnego materiału przyrodniczego. Warsztaty przeprowadzone zostały   przez trenerów Fabryki Kreatywności z Chorzowa w dniach 18 i 25 listopada 2014r.

CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH WRSZTATÓW: