Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

19 marca 2015 15:50 | Aktualności przedszkola

Zajęcia otwarte dla rodziców

13 marca w piątek wychowawczynie grup „Średniaków 0II” i „Maluszków” zaprosiły zainteresowanych rodziców na zajęcia otwarte. Były to zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej. Podczas nich rodzice mogli obserwować w jaki sposób ich dzieci pracują i funkcjonują w grupie przedszkolnej.