Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

28 czerwca 2015 17:46 | Aktualności przedszkola

WARSZTATY EDUKACYJNE „ODCZUWAM, PATRZĘ, DZIAŁAM”.

W czerwcu br. przedszkolaki wzięły udział w warsztatach edukacyjnych „Odczuwam – Patrzę-Działa”, których koordynatorami były panie Elżbieta Koczy, Justyna Urbańczyk oraz Jadwiga Skubis. Program dotyczył globalnego spostrzegania siebie, odczuwania własnego ciała oraz przeniesienie tej umiejętności – związanej ze zmysłami bliskim, na umiejętności prawidłowej percepcji wzrokowej – szczególnie na stałość spostrzegania oraz spostrzeganie stosunków przestrzennych. Zajęcia opierały się głownie na przekazie słownym oraz wypełnianiu odpowiednich ilustracji. Program przygotowany został przez specjalistę terapii małych dzieci mgr Małgorzatę Domagalską. „Odczuwam – patrzę – działam” opiera się na teorii integracji sensorycznej oraz na metodzie M. Frostig i D. Horne’a – percepcji wzrokowej.