Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

22 marca 2016 20:06 | Aktualności przedszkola

„Junior Odkrywca” – zajęcia badawcze i eksperymenty w grupie „Starszaki”

Powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!" 
Konfucjusz

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Od 16 listopada wychowawca grupy „Starszaki” mgr Barbara Zarodkiewicz – Czapla dla chętnych dzieci poza podstawą programową organizuje i prowadzi zajęcia badawcze pod hasłem: „Junior Odkrywca”.  Zajęcia proponowane dzieciom w dużej mierze sprzyjają budowaniu wysokich standardów nauczania przy użyciu szczególnych metod dydaktycznych.

Wychodząc z założenia, że każde dziecko lubi zabawę i eksperymenty wychowawca postanowił połączyć te aspekty i zapewnić dzieciom solidną dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotów ścisłych, przekazując ją w postaci ciekawych i wesołych doświadczeń naukowych. Dzięki prowadzonym warsztatom naukowym dziecko rozwija swoje chęci poznawcze i odkrywa tajniki biologii, chemii i fizyki. Zajęcia i tematykę dostosowano stopniem trudności do wieku dzieci tak, aby umożliwić im wesołą zabawę naukowąuwzględniając zarówno ich dotychczasową wiedzę ogólno przyrodniczą oraz możliwości manualne.Wszystkie warsztaty oparte są na twórczej pracy dzieci a zagadnienia teoretyczne tłumaczone zawsze w łatwy i zabawny sposób.

W ramach prowadzonych warsztatów odbyły się zajęcia o tematyce:

 1. Po co nam płyn do naczyń?” – napięcie powierzchniowe

 2. Która woda jest cięższa: słona, czy słodka?” – ciężar wody, ruch cząsteczek

 3. Solanka” - eksperymenty z jajkiem, właściwości wody słodkiej i słonej

 4. Ciecz nienewtonowska”- określanie stanu stałości ciał: ciecz, ciało stałe

 5. Sztuczny śnieg” – tworzenie masy plastycznej na bazie pianki do golenia i mąki ziemniaczanej

 6. Sztuczny śnieg” - tworzenie masy plastycznej na bazie mydła w płynie i mąki ziemniaczanej

 7. Perły w słoiku” – napięcie powierzchniowe

 8. Pożar na statku” – obserwacja procesu spalania się tlenu.

 9. Kolorowe wulkany”

 10. Zabawy z jajkiem: „Gumowe jajko”, „Lakierowe pisanki”, „Skaczące Jajko”

 11. Transport wody”; transport wody w liściach i za pomocą ręcznika papierowego

 12. Jak powstają galaktyki” i „Kosmos w słoiku”

 13. Sianie rzeżuchy i owsa wielkanocnego na różnych podłożach

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców. W każdym zajęciu bierze udział duża ilość dzieci. W czasie zabaw badawczych i eksperymentów dzieci potrafią skoncentrować swoją uwagę, działać sprawnie według instrukcji, z zainteresowaniem śledzić przebieg doświadczenia i właściwie wysnuwać wnioski i analizować.


Zdjęcia: