Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
http://zsp.saczow.superszkolna.pl

03 kwietnia 2017 14:14 | Aktualności przedszkola

Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie

ogłasza zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Sączowie 

na rok szkolny 2017/18

 

Wnioski o przyjęcie z kompletem dokumentów można składać 

w sekretariacie ZSP w Sączowie w godz. 700- 1500 w terminie  

3 – 10 kwietnia 2017 r.

 

Druki wniosku oraz  oświadczeń można pobrać ze strony www. zsp.saczow.superszkolna.pl lub w sekretariacie.

 

 

Załączniki:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SĄCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/18 [250.25 KB]

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA [219.14 KB]

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA, KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA [205.36 KB]

OŚWIADCZENIE rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie [123.04 KB]